Ubezpieczenia

BANER FHU 30 LATZapraszamy do skorzystania usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego jednej z największych firm.

Za naszym pośrednictwem zawrą Państwo ubezpieczenia największej i stabilnej Firmy Ubezpieczeniowej, a między innymi:

 • Mieszkań, Domów, Altanek

 • Auto-Casco

 • NNW

 • Turystyczne

 • Kompleksowe ubezpieczenia firm a w tym:

  • Od ryzyka Ognia i innych zdarzeń losowych

  • Kradzieży z włamaniem i rabunku

  • OC Ogólne prowadzonej działalności

  • OC wszystkich grup zawodowych

 OWU NNW PZU Edukacja od 15.09.2018

KARY Z TYTUŁU BRAKU OPŁATY ZA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ!!!!!!!

Otwórz link poniżej:

https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page116.jspx?_afrLoop=32592189544827611&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1axpwidgwc_172

Nieruchomości, Hale, Grunty, Lokale, Gospodarstwa Rolne